Πολιτική απορρήτου Cookies

Πολιτική Απορρήτου και Cookies

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην ενημέρωσή σας ως προς το σκοπό της συλλογής και της επεξεργασίας, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και στη συγκατάθεσή σας. Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Δεδομένα που εσείς επιλέξατε οικειοθελώς να παράσχετε όπως ονοματεπώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας (πχ διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ).
 • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης με την εταιρεία, την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.
 • Τεχνικά δεδομένα που μεταφέρονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στο site: η διεύθυνση IP της συσκευής πρόσβασης, η ιστοσελίδα από την οποία πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη, η ημερομηνία και η ώρα επίσκεψης, ο τύπος και οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, είδος, μοντέλο, μοναδικός αριθμός αναγνώρισης και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής πρόσβασης.

Αποδέκτες Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρείας. Επίσης αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι και συνεργάτες της εταιρείας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι παρέχουν για λογαριασμό της εταιρείας  υπηρεσίες επικοινωνίας, διαφήμισης, ενημέρωσης, στατιστικής και έρευνας. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι όλοι οι αποδέκτες επεξεργάζονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των συμφωνημένων  υπηρεσιών κι ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για την προστασία των δεδομένων αυτών. Επιλέγοντας ότι συμφωνείτε και συγκατατίθεστε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς, είτε από την εταιρεία, είτε από συνεργάτες.

Cookies

Το site χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης και αποθηκεύονται στη συσκευή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Η χρήση των cookies αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του site και στην ομαλή περιήγηση, σύνδεση και μετακίνηση στις επί μέρους σελίδες toy καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies είναι ανώνυμες και δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή του.

Ακολουθεί λίστα με τις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται

 • Απολύτως απαραίτητα cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του site, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

 • Cookies επιδόσεων και ανάλυσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το site  σελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του site

 • Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

Ασφάλεια Δεδομένων

Η εταιρία τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. για την προστασία των δεδομένων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαρκής προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που συλλέχθηκαν και σύμφωνα με τους όρους της συγκατάθεσης που παρείχατε. Τα δεδομένα αυτά δεν δημοσιοποιούνται και χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την ενημέρωσή σας για προσφορές, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, εκδηλώσεις και την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.

Δικαιώματα Υποκειμένου

Κάθε  χρήστης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, και ειδικότερα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
 • Δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να διενεργηθεί:

υποβάλλοντας σχετικό αίτημα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kymoboutique.gr

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

Γνωστοποίηση Δεδομένων

Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών παρά μόνο αν έχει έγγραφη συγκατάθεσή σας ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση/διάταξη άλλης δημόσιας αρχής.

Πώς Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;

Ο χρήστης του site μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

Σημειώνεται ότι η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών του site.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, η διάρκεια ισχύος της ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας η οποία  μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση έως 3  μήνες.

Shopping cart

Σύνδεση

Δεν έχετε λογαριασμό?

Start typing to see products you are looking for.