Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας. Για την εταιρεία  KYMO boutique  ( εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση και απόλυτη προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και δη τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679).

Η πολιτική προστασίας περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών κατά την εγγραφή τους ή κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου https://www.kymoboutique.gr (εφεξής το «site»), του οποίου η εταιρεία είναι δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων. 

Υπογραμμίζεται ότι η χρήση των υπηρεσιών του site συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Καλείστε να επισκέπτεστε κατά τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://www. kymoboutique.gr, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρίας στη σελίδα (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες. Είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της εταιρείας μας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους τους για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (όλως ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, λογισμικό, λογότυπα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, φόρτωσης, εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από οποιονδήποτε xρήστη, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της εταιρείας μας.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία, εφόσον εντοπίζονται, θα διορθώνονται από την εταιρεία κατά την κρίση της. Παρόλο που η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών στην ιστοσελίδα, εντούτοις δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία της θα είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους σφάλματα και ιούς, δεν ευθύνεται δε για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία των επισκεπτών, που οφείλεται σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από αυτό τον ιστότοπο.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας ή εφαρμογών της, για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανιστούν, για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, κλοπή δεδομένων κλπ), καθώς και για οποιασδήποτε μορφής ζημία των επισκεπτών που σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών ή πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.  

Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, υποκείμενοι στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της ιστοσελίδας για:

α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

  1. i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
  2. ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),

iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της εταιρείας μας ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο της εταιρείας μας ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση (pop-up) ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας μας.

ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την εταιρεία μας για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

ζ) Να παρέχουν ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου. 

Γενικές πληροφορίες

Η χρήση του site και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του και των επιμέρους σελίδων του. Απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση του site και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του site, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης του site θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης του site σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη, αποδοχή των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων.

Shopping cart
Σύνδεση

Δεν έχετε λογαριασμό?

Start typing to see products you are looking for.